สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลา
เลขที่ 125 ถนนพิพิธภักดี  ตำบลสะเตง  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
เบอร์โทรศัพท์ 098-0172317
สารประชาสัมพันธ์ สพม.ยะลา
สารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 65/2565
สารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 64/2565
สารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 63/2565
สารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 62/2565
สารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 61/2565
สารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 60/2565
สารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 59/2565
สารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 58/2565
สารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 57/2565
สารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 56/2565
สารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 55/2565
สารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 54/2565
สารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 53/2565
สารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 52/2565
สารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 51/2565
สารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 50/2565
สารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 49/2565
สารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 48/2565
สารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 47/2565
สารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 46/2565
สารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 45/2565