สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลา
เลขที่ 125 ถนนพิพิธภักดี  ตำบลสะเตง  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
เบอร์โทรศัพท์ 098-0172317
ภาพกิจกรรม
รับมอบหนังสือเพื่อการศึกษาจาก บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด
วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ว่าที่ร้อยตรีบุญทิพย์ แก้วเนื้ออ่อน รอง ผอ.สพม.ยะลา รักษาราชการแทน ผอ.สพม.ยะลา พร้อมด้วยนายจีรวิทย์ มั่นคงวัฒนะ รอง ผอ.สพม.ยะลา และบุคลากรในสังกัด สพม.ยะลา ร่วมรับมอบหนังสือเพื่อการศึกษาจาก บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด ที่ได้ดำเนินการโครงการ นานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ ปีที่ 21 ประจำปี 2564 ภายใต้สโลแกน “30 ปี นานมีบุ๊กส์ ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสร้าง Active Citizen คนเก่ง คนดี รับผิดชอบต่อสังคม” รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนอ่านหนังสืออย่างต่อเนื่องและบอกต่อ (Read & share) เพื่อสร้างสังคมแห่งการอ่านและการเรียนรู้ จึงได้สนับสนุนและบริจาคหนังสือให้โรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียนและ บุคลากรในสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2565,16:31   อ่าน 183 ครั้ง