สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลา
เลขที่ 125 ถนนพิพิธภักดี  ตำบลสะเตง  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
เบอร์โทรศัพท์ 098-0172317
ภาพกิจกรรม
การอบรมโครงการฝึกอบรมการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ว่าที่ร้อยตรีบุญทิพย์ แก้วเนื้ออ่อน รอง ผอ.สพม.ยะลา รักษาราชการแทน ผอ.สพม.ยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการฝึกอบรมการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณกามีละห์ ยามา นักวิชาการเงินและบัญชี จาก สพม.ปัตตานี ที่ได้มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในวันนี้ โดยการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการได้รับความรู้ความเข้าใจเรื่องการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ การขอรับและการจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และลูกจ้างประจำ ณ โรงแรมแกรนด์พาเลซ จังหวัดยะลา
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2565,16:30   อ่าน 174 ครั้ง