สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลา
เลขที่ 125 ถนนพิพิธภักดี  ตำบลสะเตง  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
เบอร์โทรศัพท์ 098-0172317
ภาพกิจกรรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการการเงิน การคลัง และการบริหารงานพัสดุ ประจำปี 2565 หลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้าง ด
นที่ 27 มิถุนายน 2565 ว่าที่ร้อยตรีบุญทิพย์ แก้วเนื้ออ่อน รอง ผอ.สพม.ยะลา รักษาราชการแทน ผอ.สพม.ยะลาเป็นประธาน ในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการเงิน การคลัง และการบริหารงานพัสดุ ประจำปี 2565 หลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของโรงเรียนในสังกัด สพม.ยะลา โดยมีนางสาวฐิตาภรณ์ ใจดี ปฏิบัติราชการแทน ผอ.กลุ่มบริงานการเงินและสินทรัพย์ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดอบรม ซึ่งการอบรมครั้งนี้ สพม.ยะลา ได้รับเกียรติจาก คุณพรรศักดิ์ เดชคิด นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ คุณพรทิพย์ เล็กกระสัน นักวิชาการคลังชำนาญการ คุณภัคจิรา ไกรไทย นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ และคุณเพ็ญแข ธรรมดิษฐ์ เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน จากสำนักงานคลังจังหวัดยะลา ที่ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรได้มาบรรยายให้ความรู้ โดยการอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2565 ณ ห้องวังแก้ว โรมแรมยะลาแกรนด์พาเลซ จังหวัดยะลา
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2565,16:24   อ่าน 250 ครั้ง