สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลา
เลขที่ 125 ถนนพิพิธภักดี  ตำบลสะเตง  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
เบอร์โทรศัพท์ 098-0172317
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
แบบฟอร์ม/คำร้อง กลุ่มบริหารงานบุคคล
1.คำขอมีบัตรประจำตัว Unkown Document ขนาดไฟล์ 33.74 KB 116
2.คำร้องขอเปลี่ยนแปลงประวัติ Unkown Document ขนาดไฟล์ 18.53 KB 112
3.คำร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ Unkown Document ขนาดไฟล์ 29.5 KB 3691
4.ใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ อุมเราะห์ Unkown Document ขนาดไฟล์ 22.11 KB 1451
5.คำร้องขอกลับเข้ารับราชการ Unkown Document ขนาดไฟล์ 17.88 KB 95
6.คำร้องขอรับรองบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 41.5 KB 111
7.คำขอมีบัตรผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 253.62 KB 94
8.แบบ กคศ 1-1 จชต ครูชำนาญการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 98.98 KB 170
9.แบบ กคศ 2 (จชต) และ แบบ กคศ 3 (จชต) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 87.89 KB 125
10.แบบประเมินชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ 146